Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

Nelze spoléhat na to, že jednou optimalizované stránky zůstanou na pozici

By William Thomson Subscribe to RSS | January 1st 2012 | Views:
loading
 
  Reklama je v hladkém chodu firmy nejen nezanedbatelná, ale dokonce je bezpodmínečně nutná. V moderní době je v platnosti tvrzení „řekni mi, co prodáš, a já to vyrobím“. A tak není největším problémem cokoliv vyrobit, ale naopak cokoliv prodat.

S webovými stránkami je to naprosto analogické, a máme-li na paměti, že mají vést ke zvýšení prodeje, je jejich výroba relativně snadnou záležitostí, naopak dosáhnout toho, aby skutečně prodali Vaše zboží či výrobek, je jednak opomíjeno, a na druhé straně je to relativně komplikovaná záležitost, protože žádný vyhledávač neudává zcela jasná a konkrétní pravidla, jak hodnotí stránky, a podle čeho je umísťuje na jednotlivé pozice.

„Řekni mi, co prodáš, a já to vyrobím“ lze velice jednoduše aplikovat i na webovou prezentaci. Výroba stránek se realizuje podle jasných pravidel, podle stanovených vzorců a kódů, dalo by se říci, podle matematických modelů. Prodat ovšem tyto stránky znamená, že je nutno je umístit ve vyhledávačích na takové pozice, které zaručí „viditelnost“ a které tedy zpřístupní obsah, který musí být přívětivý k potenciálním zákazníkům, všem uživatelům a „hledačům“ dotčeného výrobku, případně dotčených služeb. Těmito činnostmi se zabývá Search Engine Optimization, neboli česky optimalizace pro vyhledávače, rozšířeně by se dalo říci „optimalizace webových stránek pro vyhledávače“. A jako každá činnost má i tato optimalizace svá pravidla, postupy a metody.

Jak dostat internetové stránky na vyšší pozici ve výsledcích vyhledávače Vám zodpoví optimalizace pro vyhledávače - SEO. SEO je držitelem metod a postupů, které vyhoví vyhledávačům v jejich požadavcích a nárocích na hodnocení webových stránek, ovšem není to tak jednoduché, jak to vypadá.

Vyhledávače nezveřejňují tato pravidla a své algoritmy hodnocení, a tak je velmi obtížné je jasně stanovit a vše se děje jen obecnými předpoklady a neustálým testováním nových a nových myšlenek, a není účelem bezmyšlenkovitě zadávat tisíce odkazů do katalogů, neboť vyhledávač může změnit svůj algoritmus a celá, někdy i několika týdenní, práce tak přichází vniveč. Proto je ku prospěchu věci, neustále novými myšlenkami aplikovat nové činnosti, které upevní již dosaženou pozici a která zajistí, že pokud vyhledávač změní své parametry hodnocení, tak dané stránky nespadnou o několik desítek pozic níž, poněvadž mají široké portfolium.

Tvorba webu je dána pevnou cenou a tato cena je u profesionální firmy vždy známa v předstihu, tedy předem. Optimalizace stránek při vyhledávače je však v tomto směru ošidná. Optimalizace totiž není činnost, která by se dala jednoduše naplánovat, a výsledek by byl stoprocentně očekávatelný.

V průběhu optimalizace může být například změněn princip hodnocení stránek samotným vyhledávačem a dosavadní práce nebude tolik účinná, může být radikálně posílena konkurence, tedy tím, že začne aktivně optimalizovat své stránky, a může se stát mnoho dalších událostí, které zcela změní podmínky optimalizace.

William Thomson - About Author:
Účinnost seo optimalizace je dána nejen dokonalou znalostí algoritmů vyhodnocování daným vyhledávačem, pro který je optimalizace implementována, ale i souhrou dalších činností, jako je například neplánovaná změna podmínek vyhledávače, anebo spuštění implementace optimalizace konkurencí.

Share on Facebook Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Article Source:
http://www.articleside.com/seo-articles/nelze-spol-hat-na-to-e-jednou-optimalizovan-str-nky-z-stanou-na-pozici.htm

Related Seo Articles Subscribe to RSS

SEO in Brisbane
Published by ElijahJett on August 25th 2012 | Seo
Search engine optimization SEO is the way to get your website to work best with different search eng...
 
SEO in Brisbane
Published by ElijahJett on August 25th 2012 | Seo
Search engine optimization SEO is the way to get your website to work best with different search eng...
 
SEO in Brisbane
Published by ElijahJett on August 25th 2012 | Seo
Search engine optimization SEO is the way to get your website to work best with different search eng...
 
SEO Packages: Now available at affordable prices in the Market
Published by Punit Thakkar on August 24th 2012 | Seo
Affordable SEO packages have become the need of an hour. Markets are bleeding with such companies; y...
 
SEO: an integral tool of online marketing
Published by Dinesh Sarabhai on August 23rd 2012 | Seo
Have you ever taught why your company’s website is not getting enough recognition, which it should...
 
Recent Changes to SEO That You Should Know About
Published by Martin Goodyear on August 22nd 2012 | Seo
Search Engine Optimisation (SEO) is highly inter-twined with the technology market. The slightest sh...