Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

Incassobureaus die klanttevredenheid bewerkstelligen

By Greekexchange Subscribe to RSS | January 9th 2012 | Views:
loading
 
  Incasso ondernemingen spelen een zeer belangrijke rol bij het incasseren van openstaande vorderingen van bedrijven van de debiteuren. Het debiteurensaldo kan van tijd tot tijd oplopen omdat een bedrijf de uitgaven niet goed gepland heeft of de eigen debiteuren een slechte betalingsmoraal hebben. Hoe meer schulden hoe slechter de kredietwaardigheid van een bedrijf. Dit kan een negatief effect hebben op het resultaat van een bedrijf. Niet elke businesspartner accepteert bedrijven met een slechte kredietwaardigheid als businesspartner. Dit is de reden waarom grote bedrijven en ondernemers incassobureaus inschakelen om te helpem bij het innnen van achterstallige.

Een incassobureau werkt met een gespecialisserd team van professionals die er op getrained via diverse strategien achterstallige facturen te incasseren op bedrijven en particulieren. Elk incassobureau volgt een vastgestelde procedure. Men start met het het sturen van een milde maar zakelijke aanmaningen waarin men vraagt het openstaande saldo op korte termijn te voldoen. Volgt hierna geen betaling dan wordt de druk via verschillende kanalen opgevoerd teneinde een betalingen te verkrijgen.

Een incassobureau inschakelen helpt om er achter te komen wat de reden is van het onbetaald blijven van de vorderingen. Op basis van deze informatie kan bekeken worden welke verdere stappen ondernomen dienen te worden indien betaling uitblijft. Malafide ondernemingen gebruiken geweld of bedreigingen in het incassoproces. Echter gedegen bedrijven werken op een strategische wijze en werken volgens een eigen ingericht subtiel en geavanceerd proces. Zij zijn in staat om overeenkomsten tot stand te brengen op een zodanige wijze dat zowel debiteur als crediteur er beter van wordt.

Het inschakelen van een incassobureau hoeft geen dure aangelegenheid te zijn. Het inschakelen van een incassobureau moet juist geld opleveren; geld dat, zonder inschakeling van een incassobureau, niet meer was teruggekomen. Bureaus die werken op basis van No Cure No Pay rekenen pas een commissie indien (een gedeelte van) de hoofdsom wordt geincasseerd. Zo weet je zeker dat het bureau geen hoge kosten in rekening brengt als er onverhoopt niets geincasseerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de klanttevredenheid in de meeste gevallen wel 100% is. Immers, met No Cure No Pay betaal je pas een bijdrage als het bedrag wordt geincasseerd (niet eerder).

Greekexchange - About Author:
The author is an experienced Business & Economy and publisher for Financial Services.Visit at http://www.invorderingsbedrijf.nl/ to know more about Incasso, incassobureau inschakelen and klanttevredenheid.

Share on Facebook Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Article Source:
http://www.articleside.com/insurance-articles/incassobureaus-die-klanttevredenheid-bewerkstelligen.htm

Related Insurance Articles Subscribe to RSS

Incassobureaus die klanttevredenheid bewerkstelligen
Published by Greekexchange on January 9th 2012 | Insurance
Incasso ondernemingen spelen een zeer belangrijke rol bij het incasseren van openstaande vorderingen...
 
Personal Injury Claims and the Responsibilities of Personal Injury Lawyers
Published by Robert Allison on August 25th 2012 | Insurance
Personal injury claims can be tricky, especially if you do not know what to do in order to move forw...
 
Personal Injury Claims and the Responsibilities of Personal Injury Lawyers
Published by Robert Allison on August 25th 2012 | Insurance
Personal injury claims can be tricky, especially if you do not know what to do in order to move forw...
 
Personal Injury Claims and the Responsibilities of Personal Injury Lawyers
Published by Robert Allison on August 25th 2012 | Insurance
Personal injury claims can be tricky, especially if you do not know what to do in order to move forw...
 
Under the Life Bridge Benefits Plan, Fixed Amounts are Paid Directly to Long-Term Care Providers
Published by Life Bridge on August 24th 2012 | Insurance
Federal Reserve Chairman Ben Bernanke has cautioned that escalating health care costs must be curbed...
 
Under the Life Bridge Benefits Plan, Fixed Amounts are Paid Directly to Long-Term Care Providers
Published by Life Bridge on August 24th 2012 | Insurance
Federal Reserve Chairman Ben Bernanke has cautioned that escalating health care costs must be curbed...
 
The Advantage of Choosing a Long Term Care Facility
Published by Life Bridge on August 24th 2012 | Insurance
Senior communities have changed significantly over the last couple of decades and if you haven’t v...