Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

Ogólne informacje o implantach i przebiegu leczenia

By Kael Rafe Subscribe to RSS | December 15th 2011 | Views:
loading
 
  Implanty zębowe robią oszałamiającą karierę na całym świecie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologicznemu w branży protetycznej, możliwa jest obecnie doskonała rekonstrukcja brakującego uzębienia.

Implant to tytanowa śruba wkręcana przez stomatologa w kość szczęki.

Implant zastępuje zatem korzeń zęba. Wbrew obiegowym opiniom i nieco mylnemu nazewnictwu, implantem nie powinno nazywać się całego "sztucznego zęba", tzn. wszczepu i koronki.

Podstawową zaletą implantów zębowych jest ich trwałość oraz komfort użytkowania. Wielu pacjentów z mniej lub bardziej istotnymi brakami w uzębieniu, z zaskoczeniem przekonuje się, jakie efekty może dawać inwestycja w tego rodzaju "trzecie zęby".

Wszczepienie implantów jest jak najbardziej rutynową operacją, ale niestety, proces leczenia może trwać nawet kilka miesięcy. Przycyną jest tytanowy wszczep, który musi mieć czas na zespolenie się z kością - tylko wówczas będziemy mieli gwarancję wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania implantu przez długie lata.

Pierwszym etapem zasadniczego leczenia implantologicznego jest wszczepienie implantu. Mamy tu do czynienia z zabiegiem chirurgicznym, polegającym na "wkręceniu" tytanowej śruby w kość żuchwy lub szczęki.

Gdy implant jest na miejscu, ranę zszywa się. Implant pozostaje zakryty dziąsłem przez kilka miesięcy. Jest to czas potrzebny na prawidłowe zespolenie impantu z kością.

Dopiero gdy implant jest prawidłowo zespolony z kością stomatolog może zainstalować docelową koronę zęba.

W tym celu dentysta odsłania implant oraz przygotowuje go odpowiednio pod dalsze prace protetyczne. Po kilkunastu dniach od odsłonięcia implantu, można kontynuować proces leczenia.

W zależności od zastosowanego systemu oraz od wymagań pacjenta, po zagojeniu się rany, instaluje się korony porcelanowe, mosty protetyczne lub zdejmowane protezy zatrzaskowe.

Po udanym zabiegu warto dokładnie dowiedzieć się od dentysty, jak dbać o higienę jamy ustnej, aby nie doszło do ewentualnych powikłań. Konieczne jest także regularne kontrolowanie stanu implantów.

Kael Rafe - About Author:
Our store dental supplies dentists in Poland, despite the fact that our office is located in Pruszkow (Warsaw).For more details on sklep stomatologiczny and sklep dentystyczny than please visit our website.

Share on Facebook Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Article Source:
http://www.articleside.com/health-articles/og-lne-informacje-o-implantach-i-przebiegu-leczenia.htm

Related Health Articles Subscribe to RSS

Skin care specialist- the best person to help get flawless and beautiful skin
Published by Louise Carala on August 25th 2012 | Health
Skin care specialist in Houston is well skilled to treat patients with even the worst skin disease t...
 
Various options for the treatment of bronchititis
Published by Justin Bieber on August 25th 2012 | Health
Bronchitis is a problem of the chest in which the walls of the bronchial tubes get inflamed. This pr...
 
Essentials of eye care
Published by Justin Bieber on August 25th 2012 | Health
All our body parts need care for their normal functioning. In the same way our eyes also need care a...
 
Probiotic Supplements - How to Choose the Best
Published by Marvin Ferris on August 25th 2012 | Health
The leading probiotic supplements are going to provide you with all of the right ingredients. You sh...
 
Teeth Whitening Manchester - Procedures for Effective Solution
Published by Julia Roger on August 25th 2012 | Health
Coming to the home remedies recommended by Teeth Whitening Liverpool service providers, using orange...
 
Spiritual Coaching- Get Enlightened with the Help of a Spiritual Coach
Published by Julia Roger on August 25th 2012 | Health
The main motto of spiritual coaching is to tune a person into the spiritual expedition. A spiritual ...