Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

De ruimte, breedte en diepte van uw tuin

By ARIANNE Meyers Subscribe to RSS | July 9th 2012 | Views:
loading
 
  Hoe kleiner een tuin, des te sneller hij na de aanleg mooi zal zijn. Een standpunt dat lijnrecht staat tegenover de alom heersende gedachte dat van kleine tuinen niets te maken is. Maar eigenlijk is het heel logisch: grote tuinen hebben relatief veel tijd nodig om uit te groeien, in kleine tuinen kan met weinig middelen al vrij snel resultaat worden geboekt. Vaak zelfs al in het eerste groeiseizoen.

De conclusie dat een tuin al mooi is, heeft vooral te maken met de intimiteit en beslotenheid. En die zijn met name afhankelijk van de ruimtelijke verhoudingen. In een grote tuin moeten veel meer hoge elementen worden toegepast dan in een kleine tuin. Dat vraagt meer groeitijd en meer geld als er grote bomen worden geplant. In een kleine tuin kan met minder middelen en dus met een kleiner budget meer worden bereikt.

Maar het is niet alleen een kwestie van geld. Door gebruik te maken an de breedte en de diepte van de tuin, kunnen de ruimtelijke verhoudingen eenvoudig worden beinvloed. In een kledingstuk met streepjes in de breedte lijkt u dikker, terwijl streepjes in de lengte u langer doen lijken. Ditzelfde principe is op de tuin van toepassing.

De juiste verhoudingen

In een tuin moeten, om een evenwichtige sfeer te bereiken, alle elementen in een goede verhouding staan tot de afmetingen van de ruimte. Een vijvertje van twee vierkante meter valt absoluut niet op in een tuin met een oppervlak van 1000 m2, terwijl datzelfde vijvertje in een piepklein stadstuintje van 50 m2 veel sfeer kan brengen. En in een tuin die ingeklemd ligt tussen twee hoge muren, zal er alles aan gedaan moeten worden om de overweldigende invloed van de muren te doorbreken. Dat kan door er een brede boom in aan te planten, waardoor de aandacht van de muren wordt afgeleid, of door met pergola's te werken, die het directe zicht op de hoge muren ontnemen. De totale sfeer hangt af van die ruimtelijke verhoudingen.

Met het ruitennet is een vlakke verdeling aangebracht. Maar door de lijnen van het ruitennet als wanden te zien, verdeelt u de tuin in afzonderlijke ruimtes. Stelt u zich eens voor dat op de lijnen van het ruitennet hagen geplant worden. Dan ontstaan er kamers met een afmeting van 3 x 3 m. Op zich zijn dat kleine en vrij enge ruimtes, die de tuin eerder kleiner dan groter doen lijken. Maar deze natuurlijke muren bieden wel houvast om een ruimtelijke verdeling in de tuin te maken. Door de lijnen van het ruitennet driedimensionaal te benutten, ontstaan er verrassende indelingen. En papier is geduldig, want niet alle getekende ‘groene muren' moeten noodzakelijkerwijs worden gebouwd. Door muren weg te laten ontstaan er grotere ruimtes. Door er openingen in te maken ontstaan leuke doorzichten en door muren in hoogte te variëren ontstaat diepte in de tuin. De wanden hoeven niet noodzakelijkerwijs `groene muren', dus hagen, te zijn. Met schermen of trellis is hetzelfde te bereiken.

Indelen in kamers

Met een goede ruimtelijke indeling kan worden bereikt dat de tuin groter, breder of dieper lijkt. Maar de indeling kan ook worden gebruikt om verschillen aan te brengen tussen plekken waar absolute privacy gewenst is en plekken met een open karakter. De ruimtelijke indeling wordt echter ook gebruikt om tuindelen hun specifieke functies te geven. Bijvoorbeeld een plek voor de vijver of de speelhoek voor de kinderen. Binnenshuis worden woonruimtes van 4 x 4 m of van 5 x 5 meter als prettig en gezellig ervaren. In een tuin mogen de kamers iets groter zijn, maar noodzakelijk is het niet. Op basis van het 3 x 3 m ruitennet is een verdeling in ruimtes van 3 x 3 m een goed uitgangspunt. Door tussenwanden weg te laten kan er, zoals gezegd, eenvoudig variatie in de afmetingen worden aangebracht. Zeker als de wanden niet veel hoger zijn dan 2 m, zal het goed toeven zijn in die buitenkamers.

Door hoog en laag in een tuin heel bewust af te wisselen, ontstaan er mooie doorkijkjes die gericht zijn op de blikvangers in de tuin.

Een tuin lijkt dieper als de zichtlijn intact blijft. Door een inrichting te maken met de lengte van de tuin mee, lijkt hij langer. Dat kan door met de zichtlijn mee een natuurlijke as te maken. Een graspad of brede grasstrook is daarvoor uitstekend geschikt. Ook kan over de lengte van de tuin een pad worden gelegd. Als daarnaast aan weerszijden van de zichtlijn bovendien richtinggevende versterkingen worden aangebracht in de vorm van hagen, langgerekte borders of een langgerekte tuinafscheiding, lijkt de tuin nog veel dieper. De lijnen mogen best onderbroken worden of verschillend van opzet zijn, als ze maar in elkaars verlengde liggen.

Een tuin lijkt eveneens dieper als hij niet in zijn geheel kan worden overzien. Dit effect kan worden bereikt door met behulp van het ruitennet een aantal verschillende ruimtes achter elkaar te creëren door middel van hoge wanden met daarin een aantal doorzichten. Hierbij zijn de zichtlijnen meestal het beste uitgangspunt.

Ook kunnen visuele obstakels, zoals twee bomen aan weerszijden van de zichtlijn, knipvormen die op een regelmatige afstand langs het pad of het gras staan, of andere opvallende elementen, ertoe bijdragen dat de tuin dieper lijkt.

De breedte van de tuin krijgt meer nadruk als lange lijnen in de tuin, bijvoorbeeld een zichtlijn, worden onderbroken. Hetzelfde effect ontstaat door hagen in de breedte te gebruiken. Hiervan kan in smalle tuinen gebruik worden gemaakt. Ook diagonale lijnen doen de tuin breder lijken.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om dit te realiseren. Kunstmatige elementen, zoals muren, houten wanden, gaaswanden of andere hout- of ijzerconstructies, kunnen op een vrij eenvoudige manier worden toegepast. Van de natuurlijke hulpmiddelen zijn strak geknipte hagen de meest architectonische, maar ook de minst ruimte vragende elementen.

ARIANNE Meyers - About Author:
Wilt u ook een professioneel Tuinontwerp, klik dan hier om meer te weten over Tuinontwerp op Maat en om te bestellen.

Share on Facebook Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Article Source:
http://www.articleside.com/book-marketing-articles/de-ruimte-breedte-en-diepte-van-uw-tuin.htm

Related Book Marketing Articles Subscribe to RSS

The History of Navy Cruise Books
Published by ExpresslyYours on August 18th 2012 | Book Marketing
Navy cruise books are similar to school yearbooks in that photos of the all the individuals aboard t...
 
Choosing the Right Yearbook Printing Company
Published by ExpresslyYours on August 18th 2012 | Book Marketing
Is there anything more important than a yearbook? Yearbooks were in circulation before 1900 but were...
 
The Way 3 Clever Backlink Strategies You Can Use Today
Published by JANENE Odom on August 11th 2012 | Book Marketing
A Primer on Backlinking for Novice Web Businesses

The great lure of search marketing is the...
 
Wrist Watches
Published by ANJA Dorsey on August 9th 2012 | Book Marketing
Today's wrist watches are also high-tech, precision machines, able to give the time to the exact sec...
 
Laser Speeding Ticket
Published by LARONDA Pittman on August 5th 2012 | Book Marketing
Anyone involved in a reckless driving, street racing, or road rage case should seriously consider hi...
 
Stories and comic books – age - old entertainment means
Published by Wilson Singh on August 13th 2012 | Book Marketing
Stories and comic books are not restricted to children and kids only. They can be very well read and...