Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

Kjersti Anonsen Subscribe to Articles of Kjersti Anonsen

Showing profile of Kjersti Anonsen. Subscribe to author's feed to follow recent articles!

Kjersti Anonsen has 2 articles and online since 27.02.2012.

Profile not updated yet!


Showing 2 articles of Kjersti Anonsen. Results between 0 and 20.

Akupunktur en gammel kinesisk behandlingsmetode
Published on February 27th 2012 | Alternative Medicine
Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som sammen med blant annet kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør den tradisjonelle kinesiske medisinen. Metoden består i å sette tynne akupunktur...
 
Homoepati en metode innen alternativ behandling
Published on February 27th 2012 | Alternative Medicine
Homoepati er en metode innen alternativ behandling utviklet av den tyske legen og farmasøyten, Samuel Friedrich Christian Hahnemann. Homoepatisk behandling bygger på prinsippet om at likt behandler...