Article Side

Online Article Directory!

Hello Guest! Login or Register to submit articles!

Akupunktur en gammel kinesisk behandlingsmetode

By Kjersti Anonsen Subscribe to RSS | February 27th 2012 | Views:
loading
 
  Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som sammen med blant annet kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør den tradisjonelle kinesiske medisinen. Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens qi og dermed kurere sykdom og frembringe helse.

Vesten har sakte, men sikkert åpnet øynene for akupunktur de siste årene og i Norge brukes akupunktur nå på smerteklinikker og fødeavdelinger på sykehusene. 27% av sykehusene i Norge tilbyr alternative behandlingsmetoder (2003), og akupunktur er den vanligste. Mange fysioterapeuter og enkelte leger bruker akupunktur i sin praksis. Et resultat av dette er at det blir forsket mer på akupunktur, noe kineserne ikke har vært spesielt opptatt av. Det har blitt publisert grundige forskningsrapporter i flere store medisinske tidsskrifter, blant annet British Journal of Medicine.

Ifølge kinesisk medisinsk tankegang kan sykdom komme av ytre eller indre årsaker. Man kan bli angrepet av ytre patogene faktorer som vind, kulde, fukt, tørke eller hete som kan gi sykdommer som forkjølelse og hodepine og forskjellige smertetilstander. Sykdom kan også komme innenfra av emosjonelle årsaker eller for eksempel dårlig kosthold, traume, overtrening/mangel på trening eller stress. Diagnose settes ved hjelp av grundig utspørring av pasienten i tillegg til tunge- og pulsdiagnose. Deretter bestemmes punkter og nåler settes inn for å gjenopprette balanse i kroppen.

Fotsoneterapi eller Refleksologi er en alternativ medisinsk behandlingsform som baserer seg på trykk, strykninger og tøyninger over hele kroppen. Dens historiske røtter kan føres tilbake til blant annet Egypt, ca to tusen år før vår tidsregning. Den nordiske refleksologien må ikke forveksles med det som ligger i begrepet refleksologi i resten av verden. Soneterapi eller fotsoneterapi blir benyttet i Norden for det som ellers i verden blir kalt reflexology. Blant det som er inkludert i refleksologien er øreakupunktur, ansiktsrefleksologi, hånd- og fotsoneterapi, irisdiagnose, tungediagnose. Det som kjennetegner disse teknikkene er projeksjoner av kroppsbilde på kroppen. Refleksologi kan betegnes som en paraply for disse mer avgrensede teknikkene.er en metode innen alternativ behandling utviklet av den tyske legen og farmasøyten, Samuel Friedrich Christian Hahnemann (1755–1843).

Øreakupunktur eller auriculoterapi er kjent som behandlingsform fra det gamle Egypt og i tradisjonell kinesisk medisin. Metoden ble videreutviklet og spesialisert av den franske legen Nogier først på 1950-tallet.

Øreakupunktur bygger på en teori om at alle kroppens deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Behandlingen består av fysiske stimuli av ørets punkter med nåler, trykk, massasje, elektrisk stimulering, laser eller injeksjoner av medikamenter. Nålene stikkes 1-2 mm innenfor huden.

Moderne øreakupunktur kan også innebære stimulering av akupunkturpunktene med lys istedenfor nålestikk. Det finnes foreløpig ingen vitenskapelig dokumentasjon som bekrefter at slik øreakupunktur har noen effekt.

Behandlere bruker bl.a. metoden som forebyggende behandling, ved stress, ved avvenning av for eksempel røyking eller narkotika, som smertelindring, ved pustevansker, førdøyelses- og underlivsproblemer, bihuleproblemer og migrene. Utøverne oppgir at gravide ikke bør bruke øreakupunktur.

Kjersti Anonsen - About Author:
Homeopat Kjersti Anonsen kombinerer homeopati med oreakupnktur og fotsoneterapi. Dette brukes samtidig i den timen behandlingen normalt varer.

Share on Facebook Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Article Source:
http://www.articleside.com/alternative-medicine-articles/akupunktur-en-gammel-kinesisk-behandlingsmetode.htm

Related Alternative Medicine Articles Subscribe to RSS

Homoepati en metode innen alternativ behandling
Published by Kjersti Anonsen on February 27th 2012 | Alternative Medicine
Homoepati er en metode innen alternativ behandling utviklet av den tyske legen og farmasøyten, Sam...
 
Plastic Surgery – How it came into practice and where it is today
Published by Drtejinderbhatti on August 22nd 2012 | Alternative Medicine
Plastic Surgery or cosmetic surgery is an emerging medical treatment for improving looks and feature...
 
Is It Possible to Leave over Masturbation Habit and Cure Its Bad Effects?
Published by John Naruka on August 19th 2012 | Alternative Medicine
Lifestyle plays an important role in maintaining the overall health of body. Over masturbation, if l...
 
How Can I Get Rid of over Masturbation Habit Naturally?
Published by John Naruka on August 19th 2012 | Alternative Medicine
Masturbation, if left uncontrolled can lead way to several health disorders. As per studies, it is f...
 
How to Stop Nightfall Problem and Reduce Fatigue and Sexual Weakness?
Published by John Naruka on August 19th 2012 | Alternative Medicine
Excessive nightfall is a common health disorder found in teenagers. In normal case, nightfall is qui...
 
Is There Any Natural Cure for Weakness Due to over Masturbation?
Published by John Naruka on August 19th 2012 | Alternative Medicine
Over masturbation problems, if left uncontrolled can lead way to many health risks in future life. L...
 
Gain Weight Fast with Natural Weight Gainer Nutritional Supplements
Published by John Naruka on August 19th 2012 | Alternative Medicine
Find some solutions to overcome the problems due to loss of weight. Including foods with high calori...